Historie sboru

V obcích okolo Meziměstí byly zakládány dobrovolné sbory hasičů kolem roku 1880. V Meziměstí byl ale sbor dobrovolných hasičů založen až v roce 1910. Původní požární zbrojnice stojí ještě dnes vedle silnice do Starostína.
Hasiči měli velitele, zástupce velitele, trubače a sanitáře. Přelomem v činnosti bylo pořízení malé motorové stříkačky v roce 1935. Hasiči nechtěli zatížit obecní pokladnu a uspořádali na tuto drahou investici sbírku. Protože stříkačka musela být schopna převozu, k tomuto účelu poskytoval svůj nákladní vůz místní uhlíř. „Při každém požáru byl ihned alarmován. Někdo vždy zaťukal na okno ložnice a volal: hoří. Ve dvou minutách již jel s vozem ke zbrojnici naložit stříkačku. Někteří hasiči tam již byli, ostatní nastupovali cestou.“

V roce 1922 byla v Meziměstí župní hasičská slavnost. Místo oslav, na které se sjeli krojovaní hasiči z okolí, byl výjezd k velkému ohni do Bohdašína, který vznikl od jiskry parní lokomotivy. Za oběť plamenům tehdy padla část vesnice.

O Velikonocích 1932 hořel mlýn Stock. Když byl vyhlášen poplach, v hostinci u Försterů byla právě taneční zábava. Ve spěchu byla vytažena ruční stříkačka a již přišli první hasiči. V ten samý okamžik tu byla i stříkačka firmy Hanke z Golinska. Je známo, že hasiči tohoto závodu byli ctižádostiví na to, že s motorovou stříkačkou byli vždy na místě první. Kluci, místo aby vyprovázeli děvčata domů, celou noc pumpovali vodu. I přes rychlý zásah pravé křídlo mlýna s obytnou částí velmi utrpělo.

Poválečný hasičský sbor byl obnoven v červnu 1945. Byl složen z místních dobrovolníků, kteří již v požární ochraně někdy pracovali. Výzbroj a technika byla převzata po německém sboru.

Dne 16. června 1957 se konala soutěž požárníků broumovského okresu, kde Meziměstí obsadilo 4. místo. Od roku 1964 do roku 1984 zde působila Československá požární ochrana, kterou tvořilo 38 členů a jedno družstvo mladých požárníků. Od roku 1985 zde působil Svaz požární ochrany s 51 členy. Členové prováděli preventivní prohlídky, požární dozor na různých akcích, úklidy chodníků a ostatních komunikací, připravovali hřiště na spartakiádu, zúčastnili se okrskové soutěže a čtyř námětových cvičení. Začíná také pracovat kroužek mladých požárníků.

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin