Jak se chovat v přírodě

 1. Zvolte vhodné místo
  • 50m od lesa
  • v dostatečné vzdálenosti od budov, které by mohl zapálit
  • nikdy nezakládejte oheň pod větvemi stromů
  • nikdy v suché trávě, listí, rašelině nebo v blízkosti stohů
  • velmi rizikové je rozdělávat oheň na hrabance tvořené zetlelým jehličím
  • oheň je zakázáno rozdělávat mezi vzrostlým porostem (louka nebo strniště)
  • ideální je hliněný podklad
 2. Za silného větru nebo v období sucha oheň radši nerozdělávejte
 3. Při rozdělávání ohně, ohniště vždy zabezpečte (kameny nebo obsypáním písku)
 4. K zapálení a udržování ohně nepoužívejte hořlavé látky (benzín, nafta, líh)
 5. Nenechávejte oheň bez dozoru
 6. Neroznášejte oheň po okolí
 7. Po skončení ohniště vždy důkladně uhaste (zalitím vodou nebo zasypáním zeminou)
 8. Při odchodu nesmí ohniště kouřit

Pokud se tímto budete řídit, ušetříte spoustu sil jednotlivých hasičů

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin