Evakuace obyvatelstva

Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území.

Evakuace je nejčastěji organizována příslušnými povodňovými orgány nebo krizovými štáby při vzniku přirozené povodně. V takovém případě je třeba uvažovat o evakuaci osob z ohrožených oblastí. Jaké jsou tedy obecné zásady evakuace?

Po vyhlášení pokynu k evakuaci je nutné připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou:

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
 • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
 • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírač na konzervy

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Dalšími opatřeními, které je nutno zabezpečit před odchodem z bytu jsou :

 • Uhašení otevřeného ohně v topidlech
 • Vypnutí elektrických a plynových spotřebičů (mimo ledniček a mrazniček)
 • Uzavření hlavního přívodu vody a plynu
 • Přemístění cenného nábytku, potravin a nebezpečných látek do vyšších pater
 • Odstranění nebo řádně zajištění snadno odplavitelného materiálu

Při veškeré činnosti k přípravě na evakuaci zachovejte klid a dle potřeby se snažte uklidnit ty, kdo to potřebují. Jednejte s rozvahou a dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují nebo zajišťují evakuaci.

Při opouštění bytu nebo rodinného domku vezměte sebou připravená evakuační zavazadla, domácí zvířata, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska. Ujistěte se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě vaši pomoc.

Nezapomeňte vložit dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

Také při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci.

Evakuace je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby.

Může trvat jen krátkou dobu nebo je dlouhodobá s více jak 48 hodinovým pobytem mimo domov. V tomto případě organizátoři evakuace realizují opatření plánovaná k zabezpečení evakuovaných osob, jako ubytování, stravování, zdravotnické zabezpečení a jiné.

Zpětné nastěhování lze provést až na pokyn organizátorů evakuace.

Mějme na paměti, že provedení evakuace obyvatelstva je procesem nezbytných opatření k záchraně ohrožených osob, vyžadujícím spolupráci všech zúčastněných, tedy jak organizátorů evakuace, tak i evakuovaných osob, k jejímu rychlému a efektivnímu provedení.

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin