Jak se chovat při povodních

1. Stupně povodňové aktivity a povodňové orgány 

I. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně
II. Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň
III. Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zapl. území II. a III. stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány, kterými jsou:

 • povodňové komise obcí
 • povodňové komise obcí s rozšířenou působností
 • povodňové komise krajů
 • Ústřední povodňová komise

V případě vyhlášení krizového stavu tj. stav nebezpečí nebo stav nouze stávají se povodňové komise součástí krizového štábu a úkoly komisí přecházejí na příslušné krizové štáby. 

2. Varování a informování obyvatelstva

O hrozbě nebo vzniku povodně může být obyvatelstvo informováno z různých zdrojů:
a) sirénami – kolísavým tónem po dobu 140 sekund doplněný u elektronických sirén tísňovou informací 
b) sdělovacími prostředky 

 • vysílání Českého rozhlasu a České televize
 • regionální vysílání rozhlasových stanic, televize nebo kabelové televize

c) dalšími prostředky 

 • místní a závodní rozhlas
 • pojízdné rozhlasové vozy a megafony 
 • policie a hasiči

3. Činnost obyvatelstva

a) při vyhlášení stavu pohotovosti:

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a  záchranářů 
 • informovat se o způsobu a místě evakuace
 • připravit si pytle s pískem a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. 

b) při vyhlášení stavu ohrožení:

 • připravit evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo
 • přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater 
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat 
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
 • při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod vody a plynu 

4. Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu na delší dobu. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo je nutné značit jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda – vše na dva až tři dny
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor
 • léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosná svítilna, zápalky, nůž 

5. Při povodni

 • dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • je-li dostatek času přesunout se na místo, které nebude zatopené vodou
 • nevstupovat do míst, která jsou zatopená 

6. Při návratu do obydlí (po opadnutí vody) je nutné se řídit podle následujících doporučení

 • nechat si zkontrolovat stav obydlí (obyvatelnost domu, rozvody energií, stav kanalizace a rozvodů vody, statika budovy),
 • podle pokynů hygienika zlikvidovat potraviny, polní plodiny zasažené vodou, zlikvidovat uhynulé zvířectvo a nahlásit hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • informovat se na obecním úřadu o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádat finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, oblečení, potřebné nářadí a další prostředky,
 • nechat si asanovat vlastní studnu a laboratorně prověřit kvalitu vody,
 • kontaktovat příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, účty, svědectvími),
 • pokud možno zúčastnit se likvidace následků povodní. 
Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin