Aktuality

Výcviky a školení v roce 2014

Jednotka hasičů města Meziměstí se letošní rok co se školení a výcviku týče opravdu činila. Již od března jsme pravidelně každý měsíc jezdili na PS Broumov, kde nás příslušníci HZS směny B školili v tématech vydaných na daný rok GŘ HZS. Hlavním tématem bylo proškolení v BOZP a probrání všech nebezpečí z bojového řádu, které nás mohou potkat při zásahu. Kolegové ze stanice Broumov si připravili opravdu pěkné přednášky, které doplnili o postřehy z praxe tak, abychom si je lépe zapamatovali. Po teoretických školeních jsme začali dojíždět vždy v družstvu na 12 hodinovou stáž. Což znamená, služba na stanici a v případě výjezdu jedeme i my a to na cokoliv a kamkoliv. V době mezi výjezdy jsme procházeli praktickým výcvikem. Hlavní důraz byl kladen na pohyb v neznámém prostředí za snížené viditelnosti, vyhledávání osob a jejich záchrana. Chlapi si pro nás připravili opravdu realistické podmínky pro výcvik – zalepení zorníků u masek, zakouření prostoru … Jako další dovednost, jsme procvičovali práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Vázání uzlů, výstup po laně na strom, nebo po hasičském žebříku pro nás již bude daleko snažší. Do konce roku absolvujeme ještě jednu 12 hodinovou stáž na PS Broumov a pak nás čeká už jen ověření znalostí.

Chtěli bychom poděkovat veliteli stanice Broumov za umožnění školení a stáží na PS. Broumov. A směně B, která si pro nás vždy připravila zajímavé školení a poučné výcviky.

8.9.2014 

Dne 7.9.2014 v 23:22 byl vyhlášen pro naší jednotku požár stodoly ve Zdoňově, ve které se nacházely balíky slámy. Nasazeno 5 proudů C a bylo zřízeno čerpací stanoviště na místním potoku členy naší jednotky. Požár byl zlikvidován okolo 02:30.Příčina požáru v řešení policie ČR.
 
Následující den byla jednotka povolána k požáru stohu v Ruprechticích. Naše jednotka opět zřídila čerpací stanoviště na místním potoce a po u hašení předal velitel zásahu místo požářiště majiteli k dalšímu rozebírání pomocí nakladače.

Aktualita

7.9.2014

PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK O NOVÉM DA-8 Mercedes Benz

Aktualita

21.6.2014

Šest jednotek hasičů zasahovalo v sobotu 21. června 2014 odpoledne u požáru bytu v jednom z obytných domů v Alšově ulici v Broumově – Olivětíně na Náchodsku. Požár byl na operační středisko hasičů ohlášen ve 14:25 hodin.

Na místo vyjeli profesionální hasiči z Broumova se třemi zásahovými vozidly, dále dobrovolní hasiči z Broumova, podniku Veba 01 Broumov, Meziměstí, Police nad Metují a byl povolán také velitelský automobil ze stanice Náchod.

Jako první na místo dorazili místní profesionální hasiči, kteří průzkumem zjistili, že hoří v obývacím pokoji bytu ve druhém patře obytného domu. V domě v tu dobu ještě byli lidé. Hasiči pomocí automobilového žebříku a po schodech domu zachránili celkem sedm lidí, z toho dvě děti, z ostatních bytů.

Všichni zachránění byli po vyvedení ven předáni do péče přivolané záchranné služby. Hasiči dostali požár ve dvoupokojovém bytě pod kontrolu v 15:22 hodin. Dohašování ohnisek pokračovalo do půl páté odpoledne, kdy byl požár uhašen.

Plameny zničily celý pokoj a další prostory bytu i domu byly poškozeny. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 365 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí jeden milion korun. Příčiny vzniku požáru jsou předmětem šetření.

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí HZS Královéhradec­kého kraje

Zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/88488-hasici-zachranili-z-horiciho-domu-v-broumove-olivetine-sedm-lidi/ 

6. 6. 2014

Dne 6. 6. 2014 po osmé hodině večer jsme byli společně s hasiči ze stanice Broumov, JSDH Broumov a JSDH VEBA Broumov a.s. povoláni na požár chalupy v Broumově – Olivětín.  Po příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Majitelka údajně opékala buřty na ohni na své zahradě. Naše jednotka byla při výjezdu odvolána a zůstali jsme na základně.

29.5.2014

POŘÍZENÍ NOVÉHO DA PRO JSDH MEZIMĚSTÍ

Když byl 25.8.2004 pořízen starší FORD TRANZIT výměnou za vysloužilí DA AVIA, bylo jasné, že je to jen dočasné řešení. Získat prostředky na nový dopravní automobil pro naši jednotku byl však velký problém. V roce 2013 vypsal Královehradecký kraj grandy na pořízení nové techniky nebo repasy stávajících hasičských automobilů CAS. Starostka města Meziměstí paní Mgr. Eva Mücková se rozhodla využít situace a požádala o přiznání grandu pro JSDH Meziměstí na nákup nového DA.

15.dubna 2013 – podána žádost o dotaci vedoucímu odboru regionálního rozvoje p.Ing.Marcelu Zadrobílkovi. Předpokládaná částka na pořízení DA je 1 400 000 Kč.

16.dubna 2013 – následuje jednání starostky města Meziměstí s radním Královehradeckého kraje p.Rumlem

29.dubna 2013 – pokračuje jednání s ředitelem HZS Královehradeckého kraje p. Ing. plk. Menclem za přítomnosti Mgr. Evy Mückové a velitelem JSDH Meziměstí Jiřím Sadílkem.

24.října 2013 – další jednání Mgr. Evy Mückové s radním Královehradeckého kraje p. Rumlem.

4.listopadu 2013 – zastupitelstvo Královehradekého kraje schvaluje částku 700 000 Kč pro JSDH Meziměstí. Předpoklad byl, že v případě schválení dotace, bude tato částka o 300 000 Kč vyšší. Nyní je potřeba získat tuto částku mimo rozpočet Města Meziměstí. Jinak hrozí, že zastupitelé Města Meziměstí nákup vozidla neschválí a dotace bude muset být odmítnuta. Proto paní starostka vyvolává jednání s potencionálními sponzory.

13.listopadu 2013 – zastupitelstvo města Meziměstí svým usnesením 585/32/2013 ze dne 13.11.2013 přijímají dotaci ve výši 700 000 Kč do rozpočtu města .

29.listopadu 2013 – podepsána smlouva mezi Městem Meziměstí zasoupeným Mgr. Evou Mückouvou starostkou města a hejtmanem Královehradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem.

18.prosince 2013 – zastupitelsvo na svém zasedání č.593/33/2013 schvalují částku 350 000 Kč na dofinancování nákupu hasičského zásahového vozidla.

12.ledna 2013 – výzva k podání nabídky na dodávku DA pro JSDH Meziměstí ve zjednodušeném podlimitním řízení. Termí pro podání nabídek je stanoven na 10.ledna 2014. Osloveno 5 firem.

10.ledna 2014 – jednání komise pro hodnocení nabídek od firem THT Polička s.r.o a Strojírna Potůček s.r.o Slatiňany.

Složení komise:

  • Bc.Hečko P. – předseda komise
  • Radvanovský K.- místopředseda komise
  • Bc.Plachta L. – člen
  • Sadílek J. – člen
  • Piskora P. – člen

16.ledna 2014 – rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější nabídce.Zakázku získává THT Polička s.r.o.Následuje 10ti denní lhůta pro podání námitek. Vítězná společnost předkládá podklady na uzavření smlouvy.

4.února 2014 – V sídle THT Polička s.r.o je uzavřena smlouva o dodávce DA Mercedes Benz Sprinter mezi Městem Meziměstí a THT Polička s.r.o. Přítomni: Mgr. Eva Mücková, Sadílek Jiří, Škoda Jaroslav za THT Polička – obchodní zástupce společnosti p.Baláž.

13.května 2014 – další návštěva společnosti THT Polička s.r.o.Naše nové DA je již ve společnosti.Přivezli jsme veškerý materiál,který bude umístěn ve vestavbě. Přítomni: Sadílek Jiří, Škoda Jaroslav a Plachta David

21.května 2014 – další kontrolní den ve společnosti THT Polička s.r.o. Přítomni: Sadílek Jiří a Škoda Jaroslav. Dohodnut další termín kontrolního dne na 30.května 2014.

30.května 2014 – 3. a poslední kontrolní den ve společnosti THT Polička s.r.o. Přítomni: Sadílek Jiří, Škoda Jaroslav, Anděl Michal, Plachta David, Bc. Plachta Lukáš a Mgr. Eva Mücková. Kontrola a dojednání detailů před otypováním vozidla v Technickém ústavu požární ochrany v Praze. Předání vozidla 27.6.2014. Datum slavnostního předání bude teprve určen velitelem jednotky a starostkou města.

Sadílek Jiří

22.5.2014

Dne 13.5. proběhl první kontrolní den v THT Polička, kde jsem se podívali na náš nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter. Druhý kontrolní den proběhl 21.5. Více informací v nejbližší době. Foto ->http://jsdhmezimesti.rajce.idnes.cz/

Plachta David

19.5.2014

Dvě jednotky hasičů byly dne 19. května 2014 ráno přivolány k dopravní nehodě, která se stala v obci Ruprechtice na Náchodsku. Řidič osobního vozidla Renault z dosud nejasných příčin vyjel ze silnice a skončil v místním potoce. Na místo události krátce po sedmé hodině ráno vyjeli profesionální hasiči z Broumova a dobrovolní hasiči z Meziměstí.

Při příjezdu první jednotky na místo byl řidič venku z auta. To zůstalo převrácené na pravém boku v rozvodněném potoku. Muže zkontrolovala přivolaná záchranná služba a nezraněného ho ponechala na místě nehody.

Z havarovaného auta neunikly žádné provozní kapaliny, přesto hasiči z preventivních důvodů položili přes šířku vodní hladiny sorpčního hada. Hasiči upevnili převrácené vozidlo do popruhů a za využití těžké techniky ho vytáhli na silnici.

Příčiny nehody šetří Policie ČR.

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí HZS Královéhradec­kého kraje

Zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/85533-osobni-automobil-skoncil-v-obci-ruprechtice-na-nachodsku-v-potoce-provozni-kapaliny-z-nej-neunikly/

2.5.2014

Rozkoš Rescue 2014

Rok se s rokem sešel a opět se část naší jednotky zúčastnila záchranářské soutěže konané ve dnech 25. – 27. 4. 2014 na Rozkoši a v jejím okolí. Přihlášeno bylo 32 týmů. Týmy musely plnit úkoly, které si pro ně připravili pořadatelé. Soutěž začala v pátek večer nočními etapami, kde naši členové pomáhali s řízením a hodnocením úkolu „Technopárty“.  Jednalo se o požár diskotéky, kde bylo 40 účastníků. Tento počet zraněných muselo ošetřit 32 záchranářů a týmy se dostaly do postelí kolem 3 hodiny ranní.

Už v 8 hodin ráno začala denní etapa, ve které čekalo týmy 16 stanovišť a asi 30 km dlouhá trasa. Na každém stanovišti musel tým splnit zadaný úkol tak, aby nasbíral co nejvíce možných bodů. Naše stanoviště se zabývalo pádem do lana při natírání mostu. Jako figurant exceloval Jarda Škoda, který se vžil do dané role jako profesionální herec a jeho podání zraněného bylo opravdu věrohodné. Na vše dohlížel Mirek Bahník, který zase coby rozhodčí nedal žádný bod zadarmo, a tak se musely všechny týmy opravdu snažit. O technické zabezpečení úkolu se staral David Plachta společně s Jardou Slovákem. Museli 16 krát vyzvednout figuranty do lan a pomoci jim při polohování.

Navzdory všem předpovědím nám počasí přálo a byl to velmi vydařený ročník. Uvidíme, jestli se příští rok zúčastníme opět jako pořadatelé – figuranti a rozhodčí nebo posbíráme odvahu a vědomosti a vyjedeme jako soutěžní tým.

Bahník Miroslav

29.3.2014

K požáru paseky bylo krátce po čtrnácté hodině vysláno několik jednotek hasičů z Královéhradeckého kraje do Vernéřovic. Hasiči dostali požár zlikvidovali pomocí jednoho C proudu a vysokotlaku. Na místě zasahovaly jednotky HZS Královéhradeckého kraje ze stanice Broumov a dobrovolné jednotky SDH Meziměstí, Teplice nad Metují a Vernéřovice.

Zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/81745-k-pozaru-paseky-bylo-kratce-po-ctrnacte-hodine-vyslano-nekolik/ 

11.3.2014

K požáru lesa došlo včera v lokalitě U Křížku u Vernéřovic na Náchodsku. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Broumova, dobrovolní hasiči z Broumova a Meziměstí. Jednalo se o požár po pálení klestí na ploše zhruba 100 krát 50 metrů, který se rozšířil i na les.

Osoba, která prováděla pálení neměla zajištěné místo hasebními prostředky a navíc se u místa pálení ani nezdržovala. Požár se rozšířil z paseky na desítky stromů modřínů a borovic. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 16:21 hodin a uhasili v 18:26 hodin. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 20 tisíc korun.

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí HZS Královéhradec­kého kraje

Zdroj: http://www.pozary.cz/clanek/80135-k-pozaru-lesa-doslo-vcera-v-lokalite-u-krizku-u-vernerovic-na/ 

13. 2. 2014

Dne 4. 2. 2014 jsem společně s paní starostkou města a velitelem jednotky vyrazili do firmy THT Polička  s.r.o., kde byla podepsána smlouva na dodávku nového dopravního automobilu.  Mělo by se jednat o nový devítimístný Mercedes Benz Sprinter, kde bude v zadní části vozidla vyrobena vestavda pro požární příslušenství.  Do výběrového řízení, které proběhlo na přelomu roku, se příhlásily pouze dvě firmy. A to SPS Slatiňany s.r.o. a již zmíněná THT Polička s.r.o., která nabídla nejvýhodnější nabídkovou cenu.  Doufejme, že nenastanou nějaké neočekávané komplikace a nové auto budeme mít dle smlouvy nejpozději v červenci u nás v garáži.

Jaroslav Škoda

Na začátek stránky Tisk stránky Sdílet na: Facebook Twitter Google+ Linkedin